ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL


Actuele cursussen, boeken en juwelen

Onderstaand overzicht bestaat uit cursussen, boeken en juwelen die nieuw zijn toegevoegd aan de inventaris of opnieuw zijn gedrukt.

 

‘Het verhaal van de Schepping’ / ‘Jodendom en Christendom op weg naar God’

Jodendom en Christendom op weg naar God
Kaft ‘Het verhaal van de Schepping’ / ‘Jodendom en Christendom op weg naar God’

Geautoriseerde heruitgave in aangepast formaat (17,5 x 24,6 cm); 212 pagina’s, prijs 24,- euro;

ISBN/EAN: 978-90-73484-76-4

‘Het verhaal van de Schepping’ / ‘Jodendom en Christendom op weg naar God’ bestellen

 

'Symboliek'

Symboliek
Kaft "Symboliek"

Geautoriseerde heruitgave in A4-formaat; 212 pagina’s, prijs 22,- euro.

ISBN/EAN: 978-90-73484-75-7

"Symboliek" bestellen

 

'De Schepping'

De Schepping
Kaft "De Schepping"

Geautoriseerde heruitgave in A4-formaat; 142 pagina’s, prijs 19,- euro.

ISBN/EAN: 978-90-73484-77-1

"De Schepping" bestellen

 

'Getallen in de Kabbala'

Getallen in de Kabbala
Kaft "Getallen in de Kabbala"

Geautoriseerde heruitgave in aangepast formaat (17,5 x 24,6 cm); 82 pagina’s, prijs 15,00 euro.

ISBN/EAN: 978-90-73484-70-2

"Getallen in de Kabbala" bestellen

 

Cursus 'Zon, maan en sterren'

Zon, maan en sterren
Kaft "Zon, maan en sterren"

Geautoriseerde herziene uit­ga­ve. Formaat 17,5 x 24,6 cm; 100 pagina’s, prijs 17,00 euro.

ISBN/EAN: 978-90-73484-44-3

"Zon, maan en sterren" bestellen

 

Cursus 'Het wezen van en begrippen uit de mystiek'

Het wezen van en begrippen uit de mystiek
Kaft "Het wezen van en begrippen uit de mystiek"

Geautoriseerde herziene uit­ga­ve. Formaat 17,5 x 24,6 cm; 120 pagina’s, prijs 19,00 euro.

ISBN/EAN: 978-90-73484-64-1

"Het wezen van en begrippen uit de mystiek" bestellen

 

Cursus 'Mozes, Pesach en Ruth'

Mozes, Pesach en Ruth
Kaft "Mozes, Pesach en Ruth"

Geautoriseerde gebrocheerde heruitgave. Formaat 17,5 x 24,6 cm; 82 pagina’s, prijs 15,00 euro.

ISBN/EAN: 978-90-73484-65-8

"Mozes, Pesach en Ruth" bestellen

 

Cursus 'Het geheim van het Zuiden'

Het geheim van het Zuiden
Kaft "Het geheim van het Zuiden"

Geautoriseerde gebrocheerde heruitgave. Formaat 17,5 x 24,6 cm; 164 pagina’s, prijs 19,- euro.

ISBN/EAN: 978-90-73484-62-7

"Het geheim van het Zuiden" bestellen

 

Cursus 'Het Korban'

Het Korban
Kaft "Het Korban"

Geautoriseerde heruitgave in A4-formaat; 320 pagina’s, prijs 28,00 euro.

ISBN/EAN: 978-90-73484-60-3

"Het Korban" bestellen

 

Cursus 'De 12 stammen van Israël'

De 12 stammen van Israël
Kaft "De 12 stammen van Israël"

Geautoriseerde heruitgave in aangepast formaat (17,5 x 24,6 cm); 202 pagina’s, prijs 22,- euro;

ISBN/EAN: 978-90-73484-59-7

"De 12 stammen van Israël" bestellen

 

Cursus 'Letters van het leven'

Letters van het leven
Kaft "Letters van het leven"

Geautoriseerde heruitgave in aangepast formaat (11,5 x 21,0 cm); 192 pagina’s, prijs 15,- euro.

ISBN/EAN: 978-90-73484-55-9

Het wezen van het Hebreeuwse alfabet. Letters zijn de bouwstenen van iedere geschiedenis. Maar die letters zelf ˗ waar komen die vandaan? Van waar stamt hun vaste volgorde en waarom is de „A” de eerste letter? Ook letters hebben hun geschiedenis en de volgorde van de letters onthult die. Verrast kan men hier tot de ontdekking komen dat de geschiedenis van de letters de geschiedenis van het leven is, misschien zelfs de geschiedenis van de wereld. En dat het Woord werkelijk goddelijk is! Teruggrijpend op oude, haast verloren gegane joodse tradities, openbaart Friedrich Weinreb in Letters van het leven een voor ons volkomen nieuw, geheimzinnig aspect over de zin van het leven.

"Letters van het leven" bestellen

 

Cursus 'De weg door de tempel'

De weg door de tempel
Kaft "De weg door de tempel"

Geautoriseerde herziene uitgave, prijs 25,- euro

ISBN/EAN: 978-90-73484-54-2

"De weg door de tempel" bestellen

 

Gedachten over dood en leven

Hoe vaak hoort men niet van sterven, hoe vaak moet men niet zeggen dat die en die allang dood is. Waartoe dient het leven als het toch op de dood uitloopt? Tijd vliet, is niet achterhaalbaar, tijd voert het leven met zich mee in de oceaan van oneindigheid. Men spreekt bijna verontschuldigend met een zekere schroom van een hiernamaals, want wie heeft daarvandaan ooit bericht gestuurd? Men spreekt in elk geval erg verlegen over een opstanding: men zou er graag in willen geloven maar bewijzen ontbreken. Staat de dood tegenover dit leven als een ontkenning van alle waarden, van alle vreugden, of is de dood een andere kant van datgene wat men het «totale leven» zou kunnen noemen? Leven en dood dus als de beide kanten van een weliswaar grotere, maar onbegrijpelijke eenheid. Zoals de betekenis van het leven verdwijnt zodra de dood zich aandient als onontkoombare realiteit, zo krijgt misschien het leven er een betekenis bij als het de grens van de ervaringen in het vloeien van de tijd doorbreekt.

Geautoriseerde gebrocheerde heruitgave, prijs 12,00 euro

ISBN/EAN: 978-90-73484-56-6

"Gedachten over dood en leven" bestellen

 

 

Ontmoetingen 1

Kaft Ontmoetingen 1
Kaft "Ontmoetingen 1"

Geautoriseerde heruitgave in aangepast formaat 14,9 x 21,1 cm, 165 pagina’s, prijs 12,- euro

ISBN/EAN: 978-90-73484-53-5

In dit deel van zijn “Ontmoetingen” verdiept Weinreb - aan de hand van zijn eigen leven - het inzicht in een werkelijkheid waarin de tegenstelling tussen dood en leven wordt opgeheven, zoals ook in de bijbelverhalen en in verhalen van de chassidiem. Dezelfde verhalen (van ware gebeurtenissen) treffen we aan in de wereld van het oude weten in India, China, Tibet en Japan, evenals bij de oude Grieken, de Egyptenaren, Kelten en Germanen: mythos als werkelijkheid.

"Ontmoetingen 1" bestellen

Ontmoetingen 1 en 2 samen vormen de vertaling van de Duitse uitgave van het boek ‘Begegnungen mit Engeln und Menschen’. De delen kunnen afzonderlijk worden besteld (12, - per deel) of gezamenlijk (21, -).

 

De Joodse wortels van het Mattheüsevangelie

Kaft De Joodse wortels van het Mattheüsevangelie
Kaft "De Joodse wortels van het Mattheüsevangelie"

Geautoriseerde heruitgave in aangepast formaat (12,5 x 19,5 cm); 231 pagina’s, prijs 18,- euro.

ISBN/EAN: 978-90-73484-52-8

Eén van de belangrijkste ervaringen en verkregen inzichten in mijn leven was, dat ik leerde, dat alle mensen wezenlijk naar Gods beeld en gelijkenis zijn geschapen. Dat wil zeggen, dat alle mensen onze naas­ten, onze broeders en zusters zijn. En dat alle menselijke fouten en tekorten overal tamelijk gelijk verdeeld zijn, evenals menselijke uitverkorenheid en menselijke grootheid. Volgens de geschiedkundige oorsprong zijn Joden en Christenen elkaar zeer na verwant. Het Christendom ontstond in Israël, het stamt uit Jeruzalem. De wegen hebben zich echter gescheiden. Het Christendom heeft zich bewust van zijn Joodse wortel afgesneden. God heeft het zo gewild, anders was het niet gebeurd. Het Christendom heeft dan ook op zijn weg door de tijd zeer indrukwekkende dingen gepresteerd. Eenmalige grote mensen, heilige mensen, prachtige gedachten, diepe inzichten. Het heeft ook veel leed ervaren en anderen veel leed toegebracht. Wie zou het aandurven de zin van dit gebeuren te verklaren zonder er diep over nagedacht te hebben? De tijden werden echter zo beschikt, dat er begrip tussen de wereldbeschouwing van het Christendom en die der Joden mogelijk schijnt. Zoals er eigenlijk met het wegvallen van de betekenis van ruimtelijke afstand een aan diepte winnend begrip tussen alle volken en culturen groeit.

"De Joodse wortels van het Mattheüsevangelie" bestellen

 

Antropologie II, het geheim van de klinkers

Kaft Antropologie II
Kaft "Antropologie II, het geheim van de klinkers"

Geautoriseerde heruitgave in aangepast formaat (17,5 x 24,6 cm); 170 pagina’s, prijs 19,- euro.

ISBN/EAN: 978-90-73484-43-6

"Antropologie II, het geheim van de klinkers" bestellen

 

Het Jozefverhaal

Kaft Het Jozefverhaal
Kaft "Het Jozefverhaal"

Herziene gebrocheerde uitgave in A4 formaat; 224 pagina’s, prijs 22,- euro.

ISBN/EAN: 978-90-73484-41-2

"Het Jozefverhaal" bestellen

 

Prediker

Kaft Prediker
Kaft "Prediker"

Gebrocheerde herziene uitgave in aangepast formaat (17,5 x 24,6 cm); 120 pagina’s, prijs 28,- euro

ISBN/EAN: 978-90-73484-41-2

"Prediker" bestellen

 

De wortels van het woord – Inleiding op het Bijbelboek Jonah

Kaft De wortels van het woord – Inleiding op het Bijbelboek Jonah
Kaft "De wortels van het woord – Inleiding op het Bijbelboek Jonah"

Geautoriseerde gebrocheerde heruitgave in aangepast formaat (17,5 x 24,6 cm); 95 pagina’s, prijs 14,- euro.

ISBN/EAN: 978-90-73484-39-9

"De wortels van het woord – Inleiding op het Bijbelboek Jonah" bestellen

 

Gedragsonderzoek

Kaft Gedragsonderzoek
Kaft "Gedragsonderzoek"

Geautoriseerde heruitgave in aangepast formaat (17,5 x 24,6 cm); 149 pagina’s, prijs 27,- euro.

"Gedragsonderzoek" bestellen

 

Het verhaal van koning Hiskia - Chiskia (heruitgave 2011)

Kaft Het verhaal van koning Hiskia - Chiskia
Kaft "Het verhaal van koning Hiskia - Chiskia"

Geautoriseerde gebrocheerde heruitgave in aangepast formaat (17,5 x 24,6 cm); 99 pagina's.

ISBN/EAN: 978-90-73484-35-1

"Het verhaal van koning Hiskia - Chiskia" bestellen

 

Het bijbelboek Jonah (heruitgave 2011)

Kaft Het bijbelboek Jonah
Kaft "Het bijbelboek Jonah"

De zin van het boek Jonah volgens de oude Joodse overlevering. Geautoriseerde gebrocheerde heruitgave in aangepast formaat (17,5 x 24,6 cm); 244 pagina's.

ISBN/EAN: 978-90-73484-23-8

"Het bijbelboek Jonah" bestellen

 

Halachah (heruitgave 2011)

Kaft Halachah
Kaft "Halachah, de weg van de mens"

Herziene uitgave 2011, 210 x 297 mm (A4), gebrocheerd, 200 pagina’s.

ISBN/EAN: 978-90-73484-00-9

"Halachah" bestellen

 

Bijbel en Midrash (heruitgave 13.3.2011)

Kaft Bijbel en Midrash
Kaft "Bijbel en Midrash"

ISBN/EAN: 978-90-73484-06-1

"Bijbel en Midrash" bestellen

 

Antropologie 1 (heruitgave 13.3.2011)

Kaft Antropologie 1
Kaft "Antropologie 1"

ISBN/EAN: 978-90-73484-07-8

"Antropologie 1" bestellen

 

De Bijbel als Schepping (nieuwe uitgave 1.1.2010)

Kaft De Bijbel als Schepping
Kaft "De Bijbel als Schepping"

ISBN/EAN: 978-90-73484-04-7

Lees het voorwoord van "De Bijbel als Schepping" (Nieuwe uitgave 1.1.2010)

"De Bijbel als Schepping" bestellen

 

Ik die verborgen ben (nieuwe uitgave 1.1.2010)

Kaft Ik die verborgen ben
Kaft "Ik die verborgen ben"

ISBN/EAN: 978-90-73484-05-4

"Ik die verborgen ben"
bestellen

 

Ontmoetingen III

Kaft Ontmoetingen III
Kaft Ontmoetingen III

Lees het voorwoord van "Ontmoetingen III"

"Ontmoetingen III" bestellen

 

Ontmoetingen IV

Kaft Ontmoetingen IV
Kaft Ontmoetingen IV

"Ontmoetingen IV" bestellen

 

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.