ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Artikelen in de persDe Linie

9-7-‘48

Reactie I

Het artikel over de affaire-Weinreb heeft zoals te begrijpen viel zeer uiteenlopende reacties verwekt. Er zijn briefschrijvers die ons pogen aan te tonen dat hij een verrader is — op grond van een reeds lang ,,ingehaalde” brochure — of dat wij zelf niet aan Weinreb geloven omdat we zijn verhaal op de achterpagina geplaatst hebben ,,inplaats van in schreeuwende opmaak op de frontpagina, zoals nodig zou zijn, indien het werkelijk allemaal op waarheid berust”.

Natuurlijk zijn we niet over eis van een nacht gegaan met deze publicatie. Zo nodig hebben wij nog meerdere documenten bij de hand: Dreyfuss heeft tenslotte meer dan 10 jaar moeten wachten op eerherstel. Een prominente Joodse figuur schreef ons o.a.: ,,Laat ons hopen dat Uw moedige daad een bres zal schieten in de muur van onverschilligheid, opzettelijk verzwijgen, schijnheiligheid, verkrachting van recht en wet, die het geval Weinreb omsluit en waarachter een levend mens en zijn gezin onschuldig lijden”.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.