ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Artikelen in de pers

Algemeen Dagblad
25-9-'48

Teveel gebeurd

Of Weinrebs handelingen in oorlogstijd strafbaar moeten worden geacht zal de Bijzondere Raad van Cassatie volgende week uitmaken, en wij hebben het volle vertrouwen, dat dit oordeel rechtvaardig zal zijn. Maar, vrijspraak of veroordeling, alleen met een vonnis kan men niet van deze zaak afkomen. Men kan niet schouderophalend voorbijgaan aan wat bij het vooronderzoek met Weinreb en getuigen is gedaan.

Over de bijzondere rechtspleging is meermalen in dit blad geschreven, want wij kennen feiten, welke een, schande zijn voor de rechtspleging in een Westeuropees land. Ook in da zaak-Weinreb is zoveel gebeurd, zo on-Nederlands, zo Aziatisch, dat men er niet met een afgewend hoofd in een bocht langs heen kan proberen te komen.

En indien er een vrijsprekend vonnis mocht worden geveld, dan kan ook tegenover Weinreb niet gedaan worden of de kous nu af is. In ruim drie jaar heeft zich daarvoor teveel afgespeeld.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.